« 1Krn 15:21 1 Księga Kronik 15:22 1Krn 15:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPKonenijasz, książę sług kościelnych, nad proroczstwem był[y]a ku prześpiewaniu słodkiej pieśni, był zaiste wielmi mądry.
2.WUJEK.1923Choneniasz lepak, książę Lewitów, był nad proroctwem, ku zaczynaniu pieśni; bo był bardzo mądry.
3.GDAŃSKA.1881A Kienanijasz, przedniejszy z Lewitów, którzy nieśli skrzynię, rozrządzał, jakoby nieść miano; bo był roztropny.
4.GDAŃSKA.2017A Kenaniasz, naczelnik Lewitów, odpowiadał za pieśni. Kierował śpiewaniem, bo był uzdolniony.
5.KRUSZYŃSKIKenaniachu, przełożony lewitów do noszenia, kierował przenoszeniem, ponieważ był roztropnym,
6.TYSIĄCL.WYD5Kenaniasz, przełożony lewitów [przeznaczonych] do przenoszenia [sprzętu], kierował przenoszeniem, ponieważ był do tego uzdolniony.
7.BRYTYJKAKenaniasz, naczelnik Lewitów – tragarzy, miał pilnować noszenia świętych przyborów, gdyż znał się na tym.
8.POZNAŃSKAKenanjahu, przełożony nad lewitami przeznaczonymi do niesienia [Arki], kierował pochodem, ponieważ znał się na tym.
9.WARSZ.PRASKAKenaniasz, przełożony grupy lewitów wyznaczonych do noszenia [Arki], nadzorował samo jej przenoszenie, ponieważ był w tym biegły.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Kenanjasz przedniejszy z Lewitów, którzy nieśli Skrzynię zarządzał jak nieść, ponieważ posiadał wiedzę.
11.EIB.BIBLIA.2016Kenaniasz, książę Lewitów, kierował całym śpiewem, ponieważ miał ku temu zdolności.