« 1Krn 15:28 1 Księga Kronik 15:29 1Krn 16:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż przyszła była skrzynia boża zaślubienia aż do miasta Dawid Nikol, dziewka Saulowa, patrząc okieńcem uźrzała krola Dawida skaczęcy a igrajęcy i wzgardziła jim w siercu swem.
2.WUJEK.1923A gdy przyszła skrzynia przymierza Pańskiego aż do miasta Dawidowego, Michol, córka Saulowa, wyglądając oknem, ujrzała króla Dawida skaczącego i grającego, i wzgardziła go w sercu swojem.
3.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy skrzynia przymierza Pańskiego wchodziła do miasta Dawidowego, że Michol, córka Saulowa, wyglądając oknem ujrzała króla Dawida skaczącego, i grającego, i wzgardziła go w sercu swojem.
4.GDAŃSKA.2017I kiedy arka przymierza PANA wchodziła do miasta Dawida, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i zobaczyła króla Dawida tańczącego i grającego. I wzgardziła nim w swoim sercu.
5.KRUSZYŃSKIGdy arka przymierza Bożego przybyła do miasta Dawidowego, Michal córka Saulowa, wyglądając oknem, gdy ujrzała króla Dawida tańczącego i grającego, wzgardziła nim w sercu swoim.
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy Arka Przymierza Pańskiego przybyła do Miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida tańczącego i grającego. Wtedy wzgardziła nim w swym sercu.
7.BRYTYJKAA gdy Skrzynię Przymierza Pańskiego wnoszono do Miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyglądała oknem i zobaczywszy króla Dawida podskakującego i tańczącego, wzgardziła nim w swoim sercu.
8.POZNAŃSKAGdy wnoszono Arkę Przymierza Jahwe do Miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wychyliła się z okna i zobaczyła króla Dawida tańczącego i grającego i wzgardziła nim w sercu swoim.
9.WARSZ.PRASKAGdy Arka Przymierza Jahwe znalazła się w Mieście Dawidowym, Mikal, córka Saula, wyglądając przez okno, zobaczyła Dawida tańczącego i grającego. I odczuła w swym sercu pogardę dla niego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Skrzynia Przymierza WIEKUISTEGO wchodziła do miasta Dawida, stało się, że Michal, córka Saula, wyglądając przez okno, ujrzała króla Dawida skaczącego i grającego; więc wzgardziła nim w swoim sercu.
11.EIB.BIBLIA.2016A gdy skrzynię Przymierza z PANEM wnoszono do Miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała w dół przez okno, zobaczyła króla Dawida radosnego i tańczącego - i wzgardziła nim w swoim sercu.