« 1Krn 15:4 1 Księga Kronik 15:5 1Krn 15:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZ synow Kaat, miedzy jimiż Uryjel książęciem był, a bracia jego dwieście a dwadzieścia.
2.WUJEK.1923Z synów Kaath Uryel był książęciem, a braci jego sto dwadzieścia.
3.GDAŃSKA.1881Z synów Kaatowych: Uryjela przedniejszego, i braci jego sto i dwadzieścia,
4.GDAŃSKA.2017Z synów Kehata: Uriela naczelnika i jego braci – stu dwudziestu;
5.KRUSZYŃSKIze synów Kechata Urijela księcia i braci jego stu dwudziestu;
6.TYSIĄCL.WYD5z synów Kehata: naczelnika Uriela i jego braci - stu dwudziestu;
7.BRYTYJKAmianowicie z Kehatytów naczelnika Uriela i stu dwudziestu jego współplemieńców,
8.POZNAŃSKAz synów Kehata: Uriela naczelnika i jego 120. braci;
9.WARSZ.PRASKABył tam spośród Kehatytów naczelnik Uriel i jego bracia - razem stu dwudziestu ludzi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z synów Kehatha: przedniego Urjela i stu dwudziestu jego braci.
11.EIB.BIBLIA.2016to jest: z potomków Kehata - ich księcia Uriela oraz jego braci - stu dwudziestu.