« 1Krn 15:6 1 Księga Kronik 15:7 1Krn 15:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZ synow Jersonowych Johel książę a braciej jego sto a dwadzieścia.
2.WUJEK.1923Z synów Gerson: Joel książęciem, a braci jego sto trzydzieści.
3.GDAŃSKA.1881Z synów Giersonowych: Joela przedniejszego, i braci jego sto i trzydzieści.
4.GDAŃSKA.2017Z synów Gerszoma: Joela naczelnika i jego braci – stu trzydziestu;
5.KRUSZYŃSKIze synów Gerszoma Joela księcia i braci jego stu trzydziestu;
6.TYSIĄCL.WYD5z synów Gerszoma: naczelnika Joela i jego braci - stu trzydziestu;
7.BRYTYJKAZ Gerszomitów naczelnika Joela i stu trzydziestu jego współplemieńców.
8.POZNAŃSKAz synów Gerszoma: naczelnika Joela i jego 130. braci;
9.WARSZ.PRASKASpośród synów Gerszoma: naczelnik Joel i jego bracia – razem stu trzydziestu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z synów Gerszona: przedniego Joela i stu trzydziestu jego braci.
11.EIB.BIBLIA.2016Z potomków Gerszoma - ich księcia Joela oraz jego braci - stu trzydziestu.