« 4Moj 15:11 4 Księga Mojżeszowa 15:12 4Moj 15:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPpo wszech wolech Panu i skopiech, i baraniech, i koźlech.
2.WUJEK.1923Przy każdym wole i baranie i baranku i koziełku.
3.GDAŃSKA.1881Według liczby, którą ofiarować będziecie, tak uczynicie przy każdym z nich według liczby ich.
4.GDAŃSKA.2017Według liczby, którą składacie, tak uczynicie z każdą ich sztuką według ich liczby.
5.CYLKOWWedług liczby ofiar składanych przez was uczynicie, przy każdej - stosownie do liczby ich;
6.KRUSZYŃSKIStosownie do liczby ofiar, jakie złożycie, tak uczynicie przy każdej, stosownie do ich liczby.
7.MIESESwedle ilości, którą będziecie składać, postąpicie tak przy każdym – stosownie do ilości ich.
8.TYSIĄCL.WYD5Stosownie do liczby żertw ofiarnych tak macie postąpić przy każdej sztuce.
9.BRYTYJKAJaka będzie liczba zwierząt, które składacie , taka będzie ilość dodatków do ofiar.
10.POZNAŃSKAStosownie do liczby składanych przez was zwierząt będziecie tak czynić przy każdej sztuce.
11.WARSZ.PRASKATak macie uczynić przy każdej sztuce, stosownie do liczby zwierząt składanych na ofiarę.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To uczynicie przy każdej, według liczby składanych przez was ofiar; stosownie do ich liczby.
13.EIB.BIBLIA.2016Jaka będzie liczba ofiarowanych zwierząt, taka będzie ofiara na każde z nich.