« 4Moj 15:12 4 Księga Mojżeszowa 15:13 4Moj 15:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTako bydlący jako przychodzący
2.WUJEK.1923Tak obywatele jako i cudzoziemcy,
3.GDAŃSKA.1881Każdy w domu zrodzony tak też będzie czynił, gdy będzie oddawał ofiarę ognistą na wdzięczną wonność Panu.
4.GDAŃSKA.2017Każdy rodowity mieszkaniec postąpi w ten sposób, gdy będzie składał ofiarę spalaną jako miłą woń dla PANA.
5.CYLKOWKażdy krajowiec w ten sposób to uczyni, składając ofiarę ogniową, na woń przyjemną Wiekuistemu.
6.KRUSZYŃSKIKażdy miejscowy tak samo uczyni, składając ofiarę przez spalenie na wonność przyjemną Bogu.
7.MIESESKażdy krajowiec niech postąpi tak z niemi, [gdy będzie przystępował,] ażeby składać ofiarę ogniową na woń miłą dla [ku czci] Wiekuistego.
8.TYSIĄCL.WYD5Według tego przepisu ma postępować każdy tubylec, gdy chce złożyć ofiarę spalaną jako woń miłą Panu.
9.BRYTYJKATak postąpi każdy tubylec, składając ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana.
10.POZNAŃSKAKażdy tubylec postąpi w ten sposób, chcąc z tych zwierząt złożyć ofiarę spaloną jako woń przyjemną dla Jahwe.
11.WARSZ.PRASKATak będzie postępował każdy z was, gdy będzie spalał ofiarę na woń miłą dla Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W ten sposób uczyni to każdy krajowiec, który składa ofiarę ogniową na zapach przyjemny dla WIEKUISTEGO.
13.EIB.BIBLIA.2016Tak postąpi w tej sprawie każdy tubylec, gdy zechce złożyć wdzięczny dar, woń miłą PANU.