« 4Moj 15:21 4 Księga Mojżeszowa 15:22 4Moj 15:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPakli z niewiedzenia uczynicie a przemienicie csokoli z tego, jeż to jest mowił Pan ku Mojżeszowi
2.WUJEK.1923A jeźli z niewiadomości przestąpicie cokolwiek z tych rzeczy, które mówił Pan do Mojżesza,
3.GDAŃSKA.1881A gdybyście pobłądzili, i nie uczynilibyście wszystkich przykazań tych, które rozkazał Pan przez Mojżesza;
4.GDAŃSKA.2017A gdybyście zbłądzili i nie wypełnili wszystkich tych przykazań, które PAN nadał przez Mojżesza;
5.CYLKOWA gdybyście zbłądzili, a nie spełnili której ze wszystkich przykazań tych, które wyrzekł Wiekuisty do Mojżesza, -
6.KRUSZYŃSKIJeżeli grzeszycie przez nieświadomość, nie wypełniając tych wszystkich przykazań, które Bóg podał Mojżeszowi,
7.MIESESJeśli zbłądzicie i nie wykonacie któregokolwiek z tych przykazań, które Wiekuisty wyrzekł do Mojżesza,
8.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli przez nieuwagę nie wykonacie wszystkich tych nakazów, które Pan wypowiedział do Mojżesza,
9.BRYTYJKAA jeżeli nieumyślnie uchybicie i nie spełnicie tych wszystkich przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi,
10.POZNAŃSKAGdybyście zbłądzili i nie wypełnili tych wszystkich nakazów, które Jahwe obwieścił Mojżeszowi
11.WARSZ.PRASKAJeżeli dopuścicie się jakiegoś wykroczenia przez nieuwagę, łamiąc któreś z przykazań danych Mojżeszowi przez Jahwe
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdybyście zbłądzili i nie spełnili któregoś ze wszystkich tych przykazań, które WIEKUISTY wypowiedział do Mojżesza;
13.EIB.BIBLIA.2016Jeśli nieumyślnie uchybicie i nie dopełnicie tych wszystkich przykazań, które PAN przekazał Mojżeszowi,