« 4Moj 15:22 4 Księga Mojżeszowa 15:23 4Moj 15:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi przykazał przeń wam, ot tego dnia, jegoż jest począł przykazować i potem,
2.WUJEK.1923I rozkazał przezeń do was, odednia, którego począł rozkazować i daléj,
3.GDAŃSKA.1881Wszystkiego, co wam Pan rozkazał przez Mojżesza, od onego dnia, którego wydał Pan przykazanie, i potem w narodziech waszych:
4.GDAŃSKA.2017Tego wszystkiego, co PAN wam rozkazał przez Mojżesza, od tego dnia, w którym PAN to nakazał, i potem przez wszystkie wasze pokolenia;
5.CYLKOWZ wszystkiego, co wam rozkazał Wiekuisty przez Mojżesza, od dnia, którego rozkazał wam Wiekuisty i nadal w pokoleniach waszych, -
6.KRUSZYŃSKItego wszystkiego, co Bóg wam nakazał przez pośrednictwo Mojżesza, ode dnia, którego Bóg rozkazał i nadal waszym pokoleniom,
7.MIESESczegokolwiek, co Wiekuisty przykazał wam przez Mojżesza, – od dnia, w którym Wiekuisty przykazał wam, i później w pokoleniach waszych, –
8.TYSIĄCL.WYD5tego wszystkiego, co nakazał Pan przez Mojżesza - od dnia, w którym Pan to nakazał, i poprzez następne wasze pokolenia -
9.BRYTYJKAjakiegokolwiek z nich, które Pan wam nakazał przez Mojżesza, od dnia, w którym Pan to nakazał, i nadal po wszystkie pokolenia,
10.POZNAŃSKA(tego wszystkiego, co Jahwe wam polecił za pośrednictwem Mojżesza od dnia, w którym Jahwe wydał polecenie [dla was] i dla przyszłych pokoleń),
11.WARSZ.PRASKA[albo sprzeniewierzając się] czemukolwiek, co zostało zlecone Mojżeszowi przez Jahwe od dnia, w którym Jahwe dał swoje przykazania, przez wszystkie wasze pokolenia, jeżeli więc ktoś wykroczył przez nieuwagę
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z wszystkiego, co WIEKUISTY wam rozkazał przez Mojżesza, od dnia, którego WIEKUISTY wam to rozkazał i nadal w waszych pokoleniach;
13.EIB.BIBLIA.2016czegokolwiek, co PAN przykazał wam za pośrednictwem Mojżesza, od dnia, w którym PAN to przykazał, i później, po wszystkie pokolenia,