« 4Moj 15:25 4 Księga Mojżeszowa 15:26 4Moj 15:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI odpuszczono będzie osadzie, wszemu ludu synow israelskich i przychodniom, ktorzyż po gościnach są miedzy wami, bo wina jest wszemu ludu za niewiadomość.
2.WUJEK.1923I będzie odpuszczono wszystkiemu ludowi synów Izraelowych, i przychodniom, którzy gośćmi są między nimi: ponieważ wina jest wszystkiego ludu z niewiadomości.
3.GDAŃSKA.1881I będzie odpuszczono wszystkiemu zgromadzeniu synów Izraelskich, i przychodniowi, który mieszka między nimi, ponieważ wszystkiego ludu pobłądzenie jest.
4.GDAŃSKA.2017I będzie przebaczone całemu zgromadzeniu synów Izraela i przybyszowi, który mieszka pośród nich, ponieważ cały lud popełnił to nieświadomie.
5.CYLKOWI odpuszczoném będzie całemu zborowi synów Israela, i cudzoziemcowi, który przebywa w pośród nich; gdyż popełnił to lud cały nierozmyślnie.
6.KRUSZYŃSKIBędzie odpuszczone całemu zgromadzeniu synów Izraela, zarówno jak cudzoziemcowi, który wśród nich przebywa, ponieważ cały naród zgrzeszył przez nieświadomość.
7.MIESESWięc zostanie wybaczone całej Gminie Synów Izraela, oraz przychodniowi, przebywającemu wśród nich, skoro wszystko to przydarzyło się całemu ludowi [tylko] z nieuwagi.
8.TYSIĄCL.WYD5Będzie więc całej społeczności Izraelitów odpuszczone, jak również przybyszowi osiadłemu pośród was, był to bowiem grzech całego ludu popełniony przez nieuwagę.
9.BRYTYJKAI będzie odpuszczone całemu zborowi synów izraelskich i cudzoziemcowi przebywającemu wśród was. Cały bowiem lud popełnił to przez przeoczenie.
10.POZNAŃSKAI tak wina będzie darowana całej społeczności Izraelitów, a także i cudzoziemcowi przebywającemu pośród nich. Cały lud bowiem [dopuścił się tego] przez nieuwagę.
11.WARSZ.PRASKAI tak zostanie uniewinnione całe zgromadzenie synów Izraela oraz wszyscy cudzoziemcy żyjący wśród was, bo lud dopuścił się tych wykroczeń przez nieuwagę.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc będzie odpuszczone całemu zborowi synów Israela oraz cudzoziemcowi, który pośród nich przebywa; gdyż cały lud popełnił to nierozmyślnie.
13.EIB.BIBLIA.2016I będzie przebaczone całemu zgromadzeniu synów Izraela oraz cudzoziemcowi przebywającemu wśród nich, ponieważ cały lud popełnił to przez przeoczenie.