« 4Moj 15:28 4 Księga Mojżeszowa 15:29 4Moj 15:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTak bydlącym jako przychodzącym jedno prawo będzie wszem, ktorzyż zgrzeszają niewiadomie.
2.WUJEK.1923Tak obywatelom jako i przychodniom, zakon jeden będzie wszystkim, którzy by zgrzeszyli niewiedząc.
3.GDAŃSKA.1881Tak zrodzonemu między synami Izraelskimi, jako przychodniowi, który mieszka między nimi, zakon jeden będzie wam, gdyby kto zgrzeszył z niewiadomości.
4.GDAŃSKA.2017Będzie jedno prawo dla tego, który grzeszy nieświadomie, zarówno dla rodowitego mieszkańca wśród synów Izraela, jak i dla przybysza, który mieszka pośród nich.
5.CYLKOWTak dla krajowca między synami Israela, jak i dla cudzoziemca, który przebywa w pośród nich - zakon jeden niechaj będzie u was dla popełniającego błąd nierozmyślnie.
6.KRUSZYŃSKIDla miejscowego wśród synów Izraela i dla cudzoziemca wśród was przebywającego, będziecie mieli jedno i to samo prawo dla tego, kto grzeszy nieświadomie.
7.MIESES[Bądź] krajowiec z Synów Izraela, bądź też przychodzień, któryby przebywał wśród nich, – zarządzenie [tora] jedno niechaj będzie dla was względem tego, któryby popełnił [coś] z nieuwagi.
8.TYSIĄCL.WYD5Dla tubylca spośród Izraelitów i dla przybysza osiadłego pośród was jedno prawo będzie dla wszystkich, którzy zgrzeszyli nieświadomie.
9.BRYTYJKAZarówno tubylca z synów izraelskich, jak cudzoziemca, przebywającego wśród was, którzy popełnili błąd przez przeoczenie, obowiązuje jednakowe prawo.
10.POZNAŃSKATakie samo prawo - odnośnie do czynu dokonanego przez nieuwagę - będzie obowiązywało zarówno krajowca - Izraelitę, jak i cudzoziemca goszczącego u was.
11.WARSZ.PRASKATo samo prawo, dotyczące popełnienia jakiegoś zła przez nieuwagę, odnosi się do każdego zarówno spośród synów Izraela, jak i spośród cudzoziemców, żyjących między wami.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jedno prawo niech będzie u was dla tego, co nierozmyślnie popełnia błąd, tak dla krajowca między synami Israela, jak i dla cudzoziemca, który przebywa pośród was.
13.EIB.BIBLIA.2016Zarówno tubylca z synów Izraela, jak i cudzoziemca, przebywającego wśród was, obowiązywać będzie jedno prawo przy popełnieniu przeoczenia.