« 4Moj 15:30 4 Księga Mojżeszowa 15:31 4Moj 15:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPbo słowo boże wzgardził a prz❬y❭kazanie jego zruszył jest, a przeto zgładzon będzie i poniesie grzech swoj”.
2.WUJEK.1923Słowo bowiem Pańskie wzgardził, i przykazanie jego zgwałcił: przetóż zgładzon będzie i poniesie nieprawość swoję.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem słowem Pańskiem pogardził, i przykazanie jego zgwałcił; koniecznie wytracony będzie takowy człowiek; nieprawość jego na nim zostanie.
4.GDAŃSKA.2017Wzgardził bowiem słowem PANA i złamał jego przykazanie; taki człowiek musi zostać wykluczony; na nim ciąży jego nieprawość.
5.CYLKOWAlbowiem słowem Wiekuistego wzgardził, a przykazanie Jego naruszył: wytrąconą niechaj będzie dusza ta; wina jej na niej!"
6.KRUSZYŃSKIPonieważ wzgardził słowem Bożem i naruszył przykazanie jego, ten człowiek będzie wykreślony; nieprawość Jego jest na nim".
7.MIESESOn wzgardził słowem Wiekuistego i naruszył przykazanie Jego, zatem musi zostać wytraconą ta osoba, – jej własna wina [mści się] na niej.
8.TYSIĄCL.WYD5Wzgardził bowiem słowem Pana i złamał Jego przykazania - taki musi być wyłączony bezwzględnie; wina jego jest na nim.
9.BRYTYJKAgdyż pogardził słowem Pańskim i naruszył przykazania Pańskie. Człowiek ten będzie więc wytracony, a grzech jego pozostanie na nim.
10.POZNAŃSKAKto bowiem wzgardził słowem Jahwe i naruszył Jego nakazy, ten musi być wyłączony, bo na nim ciąży wina.
11.WARSZ.PRASKAPogardził on bowiem słowem Jahwe i złamał Jego przykazanie: zostanie wyłączony [ze swojej społeczności] i poniesie odpowiedzialność za swoją winę.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem wzgardził słowem WIEKUISTEGO oraz naruszył Jego przykazanie; ta dusza niech będzie wytrąconą; jej wina spoczywa na niej.
13.EIB.BIBLIA.2016Wzgardził on Słowem PANA i złamał Jego przykazanie - taki człowiek zostanie całkowicie usunięty, a jego wina pozostanie na nim.