« 4Moj 15:33 4 Księga Mojżeszowa 15:34 4Moj 15:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPktorzyż to wrzucili jego w ciemnicę nie wiedząc, cso nad nim mieliby uczynić.
2.WUJEK.1923Którzy zamknęli go w ciemnicy, nie wiedząc, coby z nim czynić mieli.
3.GDAŃSKA.1881I dali go do więzienia; bo jeszcze im nie było oznajmiono, coby miano czynić z takowym.
4.GDAŃSKA.2017I osadzili go pod strażą, bo jeszcze im nie oznajmiono, jak należy z takim postąpić.
5.CYLKOWI oddali go pod straż, bo nie było wyjaśnioném, co czynić z nim.
6.KRUSZYŃSKIZatrzymali go pod strażą, ponieważ nie było zdecydowane, jak z nim postąpić.
7.MIESES[Tu] umieszczono go pod strażą, gdyż nie było wyjaśnionem, co należy czynić z nim.
8.TYSIĄCL.WYD5Zatrzymali go pod strażą, bo jeszcze nie zapadło postanowienie, co z nim należy uczynić.
9.BRYTYJKAI osadzili go pod strażą, gdyż jeszcze nie było rozstrzygnięte, co ma się z nim uczynić.
10.POZNAŃSKAOddano go pod straż, bo nie było jeszcze wiadomym, jak z nim postąpić.
11.WARSZ.PRASKAOddano go pod straż, bo jeszcze nie zdecydowano, co należy z nim uczynić.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem oddali go pod straż, bowiem nie było wyjaśnione, co z nim zrobić.
13.EIB.BIBLIA.2016Do czasu rozstrzygnięcia, jak należy z nim postąpić, osadzili go pod strażą.