« 4Moj 15:39 4 Księga Mojżeszowa 15:40 4Moj 15:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPale więcej pamiętając przykazanie boże, pełniąc je i będą święci Bogu swemu.
2.WUJEK.1923Ale raczéj pamiętając na przykazanie Pańskie, niech je pełnią, i niech będą świętymi Bogu swojemu.
3.GDAŃSKA.1881Ale żebyście pamiętali i czynili wszystkie przykazania moje, a byli świętymi Bogu waszemu.
4.GDAŃSKA.2017Abyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przykazania, i byli święci dla waszego Boga.
5.CYLKOWAbyście pamiętali i spełniali wszystkie przykazania Moje, a byli świętymi Bogu waszemu.
6.KRUSZYŃSKIAbyście pamiętali i wypełniali wszystkie przykazania moje i byli świętymi dla Boga waszego.
7.MIESESażebyście pamiętali i wykonywali wszystkie przykazania Moje, i stawali się świętymi waszemu Bogu.
8.TYSIĄCL.WYD5byście w ten sposób o wszystkich moich przykazaniach pamiętali, pełnili je i tak byli świętymi wobec swojego Boga.
9.BRYTYJKAabyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przykazania, i byli świętymi Boga waszego.
10.POZNAŃSKATak więc pamiętać będziecie i wypełniać wszystkie moje nakazy, i będziecie świętymi dla swego Boga.
11.WARSZ.PRASKABędziecie więc przypominali sobie wszystkie moje przykazania i wprowadzali je w życie, dzięki czemu będziecie święci w oczach waszego Boga.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abyście pamiętali oraz spełniali wszystkie Moje przykazania, i byli świętymi dla waszego Boga.
13.EIB.BIBLIA.2016Przeciwnie, pamiętajcie i wypełniajcie wszystkie moje przykazania, bądźcie święci dla waszego Boga.