« 4Moj 15:40 4 Księga Mojżeszowa 15:41 4Moj 16:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJa Pan Bog wasz, jenżem was wywiodł z ziemie ejipskiej, abych był wasz Bog”.
2.WUJEK.1923Jam Pan, Bóg wasz, którym was wywiódł z ziemie Egipskiéj, abym był Bogiem waszym.
3.GDAŃSKA.1881Ja Pan, Bóg wasz, którym was wywiódł z ziemi Egipskiej, abym wam był za Boga; Jam Pan, Bóg wasz.
4.GDAŃSKA.2017Ja jestem PAN, wasz Bóg, który was wyprowadził z ziemi Egiptu, aby być waszym Bogiem. Ja jestem PAN, wasz Bóg.
5.CYLKOWJam Wiekuisty, Bóg wasz, którym wywiódł was z ziemi Micraim, aby być wam Bogiem; Jam Wiekuisty, Bóg wasz!"
6.KRUSZYŃSKIJam jest Jahwe, wasz Bóg, który was wyprowadził z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Jam jest Jahwe, Bóg wasz".
7.MIESESJa jestem Bogiem waszym Wiekuistym, który wywiodłem [na wolność] was z Kraju Egipskiego, ażeby być wam Bogiem. Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym”.
8.TYSIĄCL.WYD5Jam jest Pan, Bóg wasz, który was wyprowadził z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Ja jestem Pan, wasz Bóg.
9.BRYTYJKAJam jest Pan, wasz Bóg, który was wywiodłem z ziemi egipskiej, aby być dla was Bogiem, Jam jest Pan, Bóg wasz.
10.POZNAŃSKAJam jest Jahwe, wasz Bóg, który was wywiódł z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Jam jest Jahwe, wasz Bóg!
11.WARSZ.PRASKAJa jestem Jahwe, wasz Bóg, który was wyprowadził z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Ja jestem Jahwe, wasz Bóg.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja jestem WIEKUISTY, wasz Bóg, który was wyprowadził z ziemi Micraim, aby dla was być Bogiem; Ja, WIEKUISTY, wasz Bóg.
13.EIB.BIBLIA.2016Ja, PAN, jestem waszym Bogiem, który was wyprowadził z ziemi egipskiej, aby być dla was Bogiem - Ja, PAN, jestem waszym Bogiem.