« 2Moj 32:10 2 Księga Mojżeszowa 32:11 2Moj 32:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale Mojżesz modlił się Panu, Bogu swemu, mówiąc: Przecz, Panie, gniewa się zapalczywość twoja przeciw ludowi twemu, któryś wywiódł z ziemie Egipskiéj, siłą wielką, i ręką mocną?
2.GDAŃSKA.1881I modlił się Mojżesz Panu Bogu swemu, a rzekł: Przeczże o Panie, rozpala się popędliwość twoja przeciwko ludowi twemu, któryś wywiódł z ziemi Egipskiej mocą wielką i ręką możną?
3.GDAŃSKA.2017I Mojżesz modlił się do PANA, swego Boga, i powiedział: Dlaczego, PANIE, rozpala się twój gniew przeciwko twemu ludowi, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu wielką mocą i potężną ręką?
4.CYLKOWI błagał Mojżesz Wiekuistego, Boga swojego, i rzekł: "Czemuż, o Wiekuisty, ma się zapalić gniew Twój przeciw ludowi Twojemu, który wywiodłeś z ziemi Micraim, siłą wielką i ręką przemożną?
5.KRUSZYŃSKIA Mojżesz błagał oblicza Jahwe, swego Boga i mówił: Dlaczego, Panie, zapłonie gniew twój przeciwko ludowi twemu, któryś wyprowadził z Egiptu siłą wielką i ręką mocną?
6.MIESESWówczas błagał Mojżesz Boga swego Wiekuistego i rzekł: „Nacóż, o Wiekuisty! będzie wrzał Twój gniew na lud Twój, który wywiodłeś [na wolność] z Kraju Egipskiego siłą wielką i potężną mocą?
7.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką?
8.BRYTYJKALecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił: Dlaczegóż, Panie, płonie gniew twój przeciwko ludowi twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną?
9.POZNAŃSKAAle Mojżesz próbował ułagodzić Jahwe, swego Boga, mówiąc:- O Jahwe! Dlaczegóż ma się rozpalać twój gniew na lud, który wywiodłeś z ziemi egipskiej siłą wielką i potężnym ramieniem?
10.WARSZ.PRASKAMojżesz jednak zaczął błagać Jahwe, mówiąc: Dlaczegóż to, Jahwe, masz zapłonąć gniewem przeciwko ludowi, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej swoją mocą wielką i silną prawicą?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Mojżesz błagał swojego Boga, WIEKUISTEGO, mówiąc: Czemu, o WIEKUISTY, ma się zapalić Twój gniew przeciwko Twojemu ludowi, który siłą oraz przemożną ręką wyprowadziłeś z ziemi Micraim?
12.EIB.BIBLIA.2016Mojżesz jednak zaczął uśmierzać gniew PANA: Dlaczego, PANIE, zapłonąłeś gniewem na Twój lud, który z tak wielką siłą i tak mocną ręką wyprowadziłeś z ziemi egipskiej?