« 2Moj 32:11 2 Księga Mojżeszowa 32:12 2Moj 32:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Niech proszę, nie mówią Egiptyanie: Chytrze je wywiódł, aby je pobił na górach, i wygładził z ziemie: niech ucichnie gniew twój, a bądź litościwy nad złością ludu twego.
2.GDAŃSKA.1881A przeczżeby Egipczanie rzec mieli, mówiąc: Na ich złe wywiódł je, aby je pobił na górach, i aby je wygładził z wierzchu ziemi? Odwróć się od gniewu zapalczywości twojej, a ulituj się nad złem ludu twego.
3.GDAŃSKA.2017Dlaczego Egipcjanie mieliby mówić: Wyprowadził ich ku złemu, aby ich pozabijać w górach i aby zgładzić ich z powierzchni ziemi? Odwróć się od zapalczywości twojego gniewu i żałuj nieszczęścia, jakie chcesz zesłać na twój lud.
4.CYLKOWCzemuż rzecby mieli Micrejczycy, mówiąc: Na zagubę wyprowadził ich, aby pozabijać ich w górach, i aby zgładzić ich z nad powierzchni ziemi? Odwróć się od zapalczywego gniewu Twojego, a ulituj się nieszczęścia ludu Twojego!
5.KRUSZYŃSKIDlaczego mają mówić Egipcjanie, głosząc: Dla ich złości wyprowadził ich, aby ich wygubić w górach i wygładzić ich z powierzchni ziemi? Odwróć gniew oblicza swego i przebacz tę złość ludowi twemu!
6.MIESESNacóż będą mawiać Egipcjanie, mówiąc: „Na nieszczęście wywiódł [na wolność] On ich, ażeby pozabijać ich w górach, ażeby ich wytępić z powierzchni ziemi? Odwróć się od zapalczywości gniewu Twego i pożałuj nieszczęścia Twojego ludu.
7.TYSIĄCL.WYD5Czemu to mają mówić Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i zgładzić z powierzchni ziemi? Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud.
8.BRYTYJKADlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu.
9.POZNAŃSKADlaczego mają mówić Egipcjanie: "Podstępnie wywiódł ich, aby wymordować w górach i wygładzić z powierzchni ziemi". Uśmierz zapalczywość Twego gniewu, zaniechaj tego zła, [którym chcesz dotknąć] swój lud.
10.WARSZ.PRASKADlaczego mają sobie drwić Egipcjanie, mówiąc: To na ich zgubę wyprowadził ich [z Egiptu]; po to, żeby poginęli w górach i zniknęli z powierzchni ziemi. Zechciej więc poskromić swój gniew i nie czyń już zła, jakie postanowiłeś zgotować Twojemu ludowi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czemu mają powiedzieć Micrejczycy, mówiąc: Wyprowadził ich na zgubę, aby ich pozabijać w górach i by ich zgładzić z powierzchni ziemi? Odwróć się od Twojego zapalczywego gniewu i ulituj się nad nieszczęściem Twojego ludu.
12.EIB.BIBLIA.2016Dlaczego Egipcjanie mają mówić: Wyprowadził ich właściwie na ich własne nieszczęście, tylko po to, aby wybić ich w górach i usunąć z powierzchni ziemi? Poniechaj gniewu. Zlituj się nad swoim ludem. Nie dotykaj go nieszczęściem, które masz w zamiarze.