« 2Moj 32:22 2 Księga Mojżeszowa 32:23 2Moj 32:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekli mi: Uczyń nam bogi, którzyby szli przed nami; temu bowiem Mojżeszowi, który nas wywiódł z ziemie Egipskiéj, nie wiemy, co się stało.
2.GDAŃSKA.1881Bo mi mówili: Uczyń nam bogi, którzy by szli przed nami, gdyż Mojżeszowi, mężowi temu, który nas wywiódł z ziemi Egipskiej, nie wiemy, co się stało.
3.GDAŃSKA.2017Mówili mi bowiem: Zrób nam bogów, którzy by szli przed nami, gdyż nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu.
4.CYLKOWRzekli do mnie: zrób nam bogi, któreby szły przed nami; gdyż Mojżesz, mąż ów, który nas wywiódł z ziemi Micraim, - nie wiemy, co się stało z nim."
5.KRUSZYŃSKIPowiedzieli do mnie: Uczyń nam boga, któryby szedł przed nami, bowiem c o do tego Mojżesza, owego człowieka, który nas wyprowadził z Egiptu, nie wiemy, co się z nim dzieje.
6.MIESESOni rzekli do mnie: „Zrób bożyszcze nam, które będzie nam przewodzić, albowiem on, człowiek, Mojżesz, który wywiódł nas z Kraju Egipskiego, – nie wiemy, co się stało z nim”.
7.TYSIĄCL.WYD5Powiedzieli do mnie: Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, z tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej.
8.BRYTYJKAPowiedzieli mi: Uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, gdyż nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej.
9.POZNAŃSKAPowiedzieli mi: "Zrób nam boga, który by szedł przed nami, nie wiemy bowiem, co się stało z Mojżeszem, mężem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej".
10.WARSZ.PRASKAOni sami powiedzieli do mnie: Uczyń nam boga, który by nas poprowadził dalej, bo nie wiemy, co stało się z Mojżeszem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedzieli do mnie: Zrób nam bogów, którzy by szli przed nami; gdyż z Mojżeszem tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi Micraim nie wiemy co się z nim stało.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITZażądali ode mnie: Zrób nam jakichś bogów. Niech nas poprowadzą, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wywiódł nas z ziemi egipskiej!