« 2Moj 32:28 2 Księga Mojżeszowa 32:29 2Moj 32:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Mojżesz: Poświęciliście ręce wasze dzisiaj Panu, każdy w synie i w bracie swoim, aby wam było dane błogosławieństwo.
2.GDAŃSKA.1881Bo był rzekł Mojżesz: Poświęćcie ręce swoje dziś Panu, każdy na synu swym, i na bratu swym, aby wam dane było dziś błogosławieństwo.
3.GDAŃSKA.2017Bo Mojżesz powiedział: Poświęćcie dziś PANU swoje ręce, każdy na swego syna i na swego brata, aby dał wam dziś błogosławieństwo.
4.CYLKOWI rzekł Mojżesz: "Upełnomocnijcie dzisiaj ręce wasze dla Wiekuistego, bo nie jeden był przeciw synowi swojemu i przeciw bratu swojemu: aby wam dane było dzisiaj błogosławieństwo!"
5.KRUSZYŃSKIRzekł Mojżesz: "Poświęciliście dzisiaj ręce wasze Panu, ponieważ każdy był przeciwko synowi swojemu, bratu swojemu, aby wam dał dzisiaj błogosławieństwo".
6.MIESESWówczas Mojżesz rzekł: „Upełnomocnijcie siebie dziś przed Wiekuistym zaprawdę! każdy [choćby nawet] własnym synem, albo własnym bratem, – ażeby udzielono dzisiaj nam błogosławieństwa”.
7.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz powiedział wówczas do nich: Wejdźcie dziś w czynności kapłańskie dla Pana, bo każdy z was [wystąpił] przeciw swojemu synowi, przeciw swemu bratu, aby użyczył On wam dzisiaj błogosławieństwa.
8.BRYTYJKAPotem rzekł Mojżesz: Wyście dziś wyświęcili siebie samych do służby dla Pana, gdyż nikt z was nie zawahał się wystąpić przeciwko synowi czy bratu swemu. Niech więc udzieli wam dziś błogosławieństwa.
9.POZNAŃSKAPotem rzekł Mojżesz:- Napełnijcie dziś swe ręce [ofiarami] dla Jahwe, bo każdy z was był przeciw swemu synowi i bratu. Oby i [On] użyczył wam dziś błogosławieństwa.
10.WARSZ.PRASKAI powiedział Mojżesz: Poświęcacie się dziś dla Jahwe, ponieważ każdy z was wystąpił przeciw własnemu synowi i przeciw własnemu ojcu, aby On udzielił wam swego błogosławieństwa.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Mojżesz powiedział: Dzisiaj upełnomocnijcie wasze ręce dla WIEKUISTEGO, aby dzisiaj było wam dane błogosławieństwo, gdyż niejeden był przeciw swojemu synowi i przeciw swojemu bratu.
12.EIB.BIBLIA.2016Wtedy Mojżesz powiedział: Przejmijcie dziś zadania, jakie PAN wam powierza! Każdy z was przecież wystąpił nawet przeciw własnemu synowi i bratu, by dostąpić dziś błogosławieństwa.