« 2Moj 32:2 2 Księga Mojżeszowa 32:3 2Moj 32:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I uczynił lud, co rozkazał, przynosząc nausznice do Aarona.
2.GDAŃSKA.1881I poodrywał wszystek lud nausznice złote, które były na uszach ich, a przynieśli do Aarona.
3.GDAŃSKA.2017I cały lud pozdejmował złote kolczyki, które były w ich uszach, i zanieśli je do Aarona.
4.CYLKOWI zdjął wszystek lud zausznice złote, które były w uszach ich, i przynieśli do Ahrona.
5.KRUSZYŃSKIWszyscy z ludu zdjęli kolczyki złote, które były w ich uszach i przynieśli do Aarona.
6.MIESESWszystek lud pozdejmował nausznice złote, które były na uszach ich, i poznosili do Arona;
7.TYSIĄCL.WYD5I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach, i zaniósł je do Aarona.
8.BRYTYJKAI pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich, i przynieśli je do Aarona.
9.POZNAŃSKAWówczas cały lud pozdzierał z siebie złote kolczyki z uszu i zaniósł do Barona
10.WARSZ.PRASKAWszyscy tedy zdjęli ozdoby, jakie mieli w uszach, i przynieśli je do Aarona.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem cały lud zdjął złote zausznice, które były w ich uszach i przynieśli je do Ahrona.
12.EIB.BIBLIA.2016Tak też się stało. Każdy, kto miał kolczyki, odpiął je i przyniósł do Aarona.