« 2Moj 32:29 2 Księga Mojżeszowa 32:30 2Moj 32:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy nadszedł dzień drugi, rzekł Mojżesz do ludu: Zgrzeszyliście grzech bardzo wielki; wstąpię do Pana, jeźlibym go jako za grzech wasz mógł ubłagać.
2.GDAŃSKA.1881A gdy było nazajutrz, mówił Mojżesz do ludu: Wyście zgrzeszyli grzechem wielkim; przetoż teraz wstąpię do Pana, aza go ubłagam za grzech wasz.
3.GDAŃSKA.2017Nazajutrz zaś Mojżesz powiedział do ludu: Popełniliście wielki grzech. Wstąpię teraz do PANA, może go przebłagam za wasz grzech.
4.CYLKOWI stało się nazajutrz, iż rzekł Mojżesz do ludu: "Wyście zgrzeszyli grzechem wielkim; ale oto wstąpię ku Wiekuistemu, może uzyskam przebaczenie za grzech wasz."
5.KRUSZYŃSKINazajutrz rzekł Mojżesz do ludu: "Popełniliście wielki grzech. A teraz wstąpię do Pana, może uzyskam odpuszczenie tego grzechu waszego".
6.MIESESNazajutrz działo się, iż Mojżesz rzekł do ludu: „Popełniliście grzech wielki, więc ja teraz wyjdę do Wiekuistego, może przejednam [Go] za przewinienie wasze”.
7.TYSIĄCL.WYD5Nazajutrz zaś tak powiedział Mojżesz do ludu: Popełniliście ciężki grzech; ale teraz wstąpię do Pana, może otrzymam przebaczenie waszego grzechu.
8.BRYTYJKANastępnego dnia rzekł Mojżesz do ludu: Popełniliście ciężki grzech, lecz teraz wstąpię ponownie do Pana, może zdołam przebłagać go za wasz grzech.
9.POZNAŃSKANazajutrz Mojżesz tak mówił do ludu: - Dopuściliście się wielkiego grzechu. Ale teraz ja chcę pójść do Jahwe; może zdołam [Go] przebłagać za ten wasz grzech.
10.WARSZ.PRASKAA dnia następnego Mojżesz powiedział do ludu: Dopuściliście się bardzo wielkiej zbrodni. Pójdę teraz do Jahwe i może wybłagam dla was przebaczenie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A nazajutrz stało się, że Mojżesz powiedział do ludu: Wy zgrzeszyliście wielkim grzechem; ale oto wstąpię ku WIEKUISTEMU i może uzyskam przebaczenie za wasz grzech.
12.EIB.BIBLIA.2016Nazajutrz zaś Mojżesz oznajmił ludowi: Popełniliście poważny grzech, ale zaraz znów udam się na górę do PANA. Może zdołam przebłagać Go za ten wasz grzech.