« 2Moj 32:34 2 Księga Mojżeszowa 32:35 2Moj 33:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Skarał tedy Pan lud za grzech cielca, którego był uczynił Aaron.
2.GDAŃSKA.1881Skarał tedy Pan lud, przeto, że uczynili byli cielca, którego był uczynił Aaron.
3.GDAŃSKA.2017PAN ukarał więc lud za to, że zrobił cielca, którego sporządził Aaron.
4.CYLKOWI poraził Wiekuisty lud za to, że zrobili cielca, którego wykonał Ahron.
5.KRUSZYŃSKIPobił Pan lud za to, że uczynili cielca, którego wykonał Aaron.
6.MIESESWówczas Wiekuisty poraził lud, ponieważ sporządzili cielca, którego Aron wykonał.
7.TYSIĄCL.WYD5I rzeczywiście Pan ukarał lud za to, że uczynił sobie złotego cielca wykonanego przez Aarona.
8.BRYTYJKAI zesłał Pan karę na lud za to, że uczynili cielca, którego sporządził Aaron.
9.POZNAŃSKAI [rzeczywiście] pobił Jahwe lud za to, czego się dopuścił, za owego cielca, którego zrobił Aaron.
10.WARSZ.PRASKAI tak zesłał Jahwe karę na lud za to, że na jego żądanie Aaron uczynił cielca.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I WIEKUISTY poraził lud za to, że zrobili cielca, którego wykonał Ahron.
12.EIB.BIBLIA.2016I PAN rzeczywiście ukarał lud za to, że domagali się od Aarona, aby sporządził im cielca.