« 1Moj 40:9 1 Księga Mojżeszowa 40:10 1Moj 40:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Na którym były trzy gałąski, znienagła wyrastając w pąkowie, a po kwieciu jagody dostawające:
2.GDAŃSKA.1881A na winnej macicy były trzy gałązki, a ona jakoby pąki wypuszczała, a wychodził kwiat jej, i dostawały się jagody gron winnych.
3.GDAŃSKA.2017I na winorośli były trzy gałązki. A ona jakby wypuszczała pąki i wychodził jej kwiat, i jej grona wydały dojrzałe winogrona.
4.CYLKOWA na winorośli trzy gałązki; a ona zaledwie się rozwinęła, puściła kwiat, i dojrzały szypułki jej w grona.
5.KRUSZYŃSKIa w winnej latorośli trzy gałęzie; puściły pąki rozwinął się kwiat, na gronach ich dojrzały jagody.
6.MIESESa w latarośli trzy gałązki, ona zaś sama jako rozkwitająca puściła kwiat i grona jej wydawały jagody dojrzałe.
7.TYSIĄCL.WYD5Na tym zaś krzewie były trzy gałązki. Krzew wypuścił pączki i zakwitł, a potem jego grona wydały dojrzałe jagody.
8.BRYTYJKAA na tym krzewie były trzy pędy; a gdy zaczął wypuszczać pąki, zakwitł, a jego grona winne dojrzały.
9.POZNAŃSKANa tym winnym szczepie były trzy gałązki, a on właśnie pączkował: rozwinął się jego kwiat, a jego grona wydały dojrzałe jagody.
10.WARSZ.PRASKAz którego wyrastały trzy gałęzie. Na krzewie pojawiły się najpierw pąki, potem kwiaty, wreszcie całe grona dojrzałych jagód winnych.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a na winorośli trzy gałązki. I ledwie się rozwinęła oraz puściła kwiat jej szypułki dojrzały w grona.
12.EIB.BIBLIA.2016Wyrastały z niej trzy pędy. Puściła pąki, zakwitły kwiaty, w końcu dojrzały kiście winogron.