« 1Moj 40:14 1 Księga Mojżeszowa 40:15 1Moj 40:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo kradzieżą wzięto mię z ziemie Hebrejskiéj, a tu mię do tego dołu niewinnie wsadzono.
2.GDAŃSKA.1881Bo mię kradzieżą wzięto z ziemi Hebrajskiej, a do tego nicem tu nie uczynił, że mię wrzucono do tego więzienia.
3.GDAŃSKA.2017Bo siłą uprowadzono mnie z ziemi hebrajskiej, a do tego nic złego tu nie zrobiłem, żeby mnie wrzucono do tego więzienia.
4.CYLKOWGdyż po złodziejsku, wykradziono mnie z ziemi Ibrejczyków, a także i tu nie uczyniłem nic takiego, żeby wtrącono mnie do lochu".
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem zostałem wykradziony z ziemi hebrajskiej, a i tutaj nic nie uczyniłem, że mnie wtrącili do lochu".
6.MIESESgdyż zostałem wykradziony z Kraju Hebrejczyków i tu też nie popełniłem niczego, iż umieścili mnie w tym lochu”.
7.TYSIĄCL.WYD5Bo przemocą zostałem uprowadzony z kraju Hebrajczyków, a tu również nie popełniłem nic takiego, za co należałoby mnie wtrącić do lochu.
8.BRYTYJKAUprowadzono mnie bowiem podstępnie z ziemi Hebrajczyków, a tutaj także nie uczyniłem nic złego, za co by mnie miano wtrącić do więzienia.
9.POZNAŃSKAPodstępnie bowiem zostałem uprowadzony z kraju Hebrajczyków, a tutaj nie popełniłem niczego takiego, żeby mnie [za to] wtrącono do tego lochu.
10.WARSZ.PRASKAUprowadzono mnie bowiem z kraju Hebrajczyków przemocą, a tu też nie uczyniłem nic takiego, za co miałbym przebywać w tym więzieniu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż po złodziejsku wykradziono mnie z ziemi Ebrejczyków, a i tu nie uczyniłem nic takiego, żeby mnie wtrącić do lochu.
12.EIB.BIBLIA.2016Bo podstępnie zostałem porwany z ziemi Hebrajczyków, a tu także nie zrobiłem nic złego, nic, co zasługiwałoby na umieszczenie mnie w tym lochu.