« 1Moj 40:16 1 Księga Mojżeszowa 40:17 1Moj 40:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A w jednym koszu, który był najwyższy, niósłem wszelakie potrawy, które przemysłem piekarskim czynione bywają, a ptacy jedli z niego.
2.GDAŃSKA.1881A w koszu najwyższym były wszelakie potrawy Faraonowe, roboty piekarskiej, a ptactwo jadło je z kosza, który był nad głową moją.
3.GDAŃSKA.2017A w najwyższym koszu były wszelkie rodzaje pieczywa dla faraona, a ptaki jadły je z kosza, który był na mojej głowie.
4.NEUFELD.1863A w wierzchnim koszu było z wszelkich pokarmów Paraona, to jest roboty piekarskie, a ptactwo jadło je z kosza z ponad głowy mojéj.
5.CYLKOWA w koszu wierzchnim wszelaka żywność Faraona, wyrobu piekarskiego; ale ptactwo wyjadało ją z kosza z ponad głowy mojej".
6.KRUSZYŃSKIW koszyku wierzchnim znajdowały się wyroby ze wszystkich ciast, jakie spożywa faraon, a ptactwo zjadało je z kosza na mojej głowie".
7.MIESESa koszu najwyższym żywność wszelaka Faraona, wyrobu piekarza, a ptactwo wyjadało ją z kosza ponad moją głową”.
8.TYSIĄCL.WYD5W koszu, który był na wierzchu, znajdowało się wszelkie pieczywo, jakie wyrabia piekarz dla faraona. A ptactwo wydziobywało je z tego kosza, który był na mojej głowie.
9.BRYTYJKAA w koszu, który był najwyżej, było różne pieczywo, jakie jada faraon, ptaki zaś wyjadały je z kosza na mojej głowie.
10.POZNAŃSKAW tym koszu, co był na wierzchu, znajdowały się wszelkiego rodzaju ciasta przygotowane dla faraona przez piekarza. A oto ptaki wyjadały je z tego kosza na mej głowie.
11.WARSZ.PRASKAW koszu, który był na wierzchu, znajdowało się pieczywo wybierane zazwyczaj dla stołu faraona. Ale oto przyleciały ptaki i porwały wszystko z tego kosza.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W najwyższym koszu była wszelka żywność faraona wyrobu piekarskiego; ale z kosza, z ponad mojej głowy, wyjadało ją ptactwo.
13.EIB.BIBLIA.2016W koszu najwyższym były przeróżne wypieki, po które sięga faraon, lecz wyjadało je ptactwo z tego kosza nad moją głową.