« 1Moj 40:18 1 Księga Mojżeszowa 40:19 1Moj 40:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Po których weźmie Pharao gardło twoje, i zawiesi cię na krzyżu, a ptacy będą obierać ciało twoje.
2.GDAŃSKA.1881A po trzech dniach odejmie Farao głowę twoję od ciebie, i obwiesi cię na drzewie, a będzie ptactwo jadło ciało twoje z ciebie.
3.GDAŃSKA.2017Po trzech dniach faraon zetnie ci głowę i powiesi cię na drzewie, a ptaki będą jadły twoje ciało.
4.CYLKOWZa trzy dni zdejmie Faraon głowę twoję z ciebie, i powiesi cię na drzewie; a zjadać będzie ptactwo ciało twoje z ciebie."
5.KRUSZYŃSKIJeszcze trzy dni, a faraon zdejmie głowę z ciebie i powiesi cię na drzewie, a ptactwo będzie pożerało twoje ciało z ciebie".
6.MIESESZa trzy dni zniesie Faraon głowę twoją z ciebie, ciebie zaś [kadłub] powiesi na drzewie i ptactwo będzie pożerać ciało twe na tobie.
7.TYSIĄCL.WYD5Za trzy dni faraon rozkaże ściąć ci głowę i powiesić twe ciało na drzewie. Wtedy ptaki rozdziobią na tobie ciało.
8.BRYTYJKAPo trzech dniach faraon podniesie wysoko głowę twoją, bo powiesi cię na drzewie, i ptaki będą zjadać ciało twoje.
9.POZNAŃSKAJeszcze trzy dni, a faraon uniesie głowę twoją i powiesi cię na drzewie. Wówczas ptaki będą pożerać twe ciało.
10.WARSZ.PRASKAZa trzy dni faraon każe cię ściąć i powiesić na drzewie, a ptaki będą rozszarpywać twoje ciało.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.za trzy dni faraon zdejmie z ciebie twą głowę oraz powiesi cię na drzewie; a ptactwo będzie z ciebie zjadać twoją cielesną naturę.
12.EIB.BIBLIA.2016Za trzy dni faraon podniesie również twoją głowę, lecz wyżej niż resztę ciała. Zawiśniesz na drzewie i ptaki będą dziobać twe zwłoki.