« 1Moj 40:1 1 Księga Mojżeszowa 40:2 1Moj 40:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rozgniewawszy się na nie Pharaon; (bo jeden był przełożony piwniczych, a drugi nad piekarzmi):
2.GDAŃSKA.1881I rozgniewał się Farao na obu dworzanów swoich, na przełożonego nad podczaszymi, i na przełożonego nad piekarzami.
3.GDAŃSKA.2017Faraon więc rozgniewał się na obu swoich dworzan, na przełożonego podczaszych i na przełożonego piekarzy.
4.CYLKOWI rozgniewał się Faraon na obu dworzan swoich: na przełożonego podczaszych, i przełożonego piekarzy.
5.KRUSZYŃSKIFaraon rozgniewał się na dwóch swoich dworzan, na przełożonego podczaszych i na przełożonego piekarzy;
6.MIESESFaraon rozgniewał się na [tych] obu dworzan swoich, na przełożonego podczaszych i na przełożonego piekarzy,
7.TYSIĄCL.WYD5Rozgniewał się faraon na obu tych dworzan, głównego podczaszego i przełożonego nadwornych piekarzy,
8.BRYTYJKAFaraon, rozgniewawszy się na obu dworzan swoich, na przełożonego podczaszych i na przełożonego piekarzy,
9.POZNAŃSKAFaraon rozgniewał się na obu swych dostojników, na nadwornego podczaszego i nadwornego piekarza,
10.WARSZ.PRASKAFaraon rozgniewał się na swoich obydwu urzędników, to jest na przełożonego służby stołowej i na głównego piekarza,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc faraon rozgniewał się na obu swych dworzan na przełożonego podczaszych oraz przełożonego piekarzy.
12.EIB.BIBLIA.2016Faraon rozgniewał się na obu swych dworzan, na przełożonego podczaszych i przełożonego piekarzy,