« Psal 6:8 Księga Psalmów 6:9 Psal 6:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIWysłuszał Gospodzin prośbę moję, Gospodzin modlitwę moję przyjął.
2.PS.PUŁAWSKIWysłuchał Gospodzin prośbę moję, Gospodzin modlitwę moję przyjął.
3.WUJEK.1923(6:10) Wysłuchał Pan prośbę moję: Pan modlitwę moję przyjął.
4.GDAŃSKA.1881(6:10) Usłyszał Pan prośbę moję; Pan modlitwę moję przyjął.
5.GDAŃSKA.2017Usłyszał PAN moją prośbę, PAN przyjął moją modlitwę.
6.GÖTZE.1937(6:10) Pan wysłuchał błaganie moje, modlitwę moją Pan przyjął.
7.CYLKOW(6:10) Wysłuchał Bóg błaganie moje; Bóg modlitwę mą przyjął.
8.KRUSZYŃSKI(6:10) Wysłuchał Bóg prośbę moją, przyjął Bóg modlitwę moją.
9.ASZKENAZY (6:10) Wysłuchał Jehowa mej prośby błagalnej, Jehowa modlitwę mą przyjmie.
10.SZERUDA(6:10) Wysłuchał Pan błagania mojego, Pan przyjął modlitwę moją.
11.TYSIĄCL.WYD1(6:10) Pan usłyszał moje błaganie, modlitwę moją Pan przyjął.
12.TYSIĄCL.WYD5(6:10) Pan usłyszał moje błaganie, Pan przyjął moją modlitwę.
13.BRYTYJKA(6:10) Wysłuchał Pan błaganie moje, Przyjął Pan modlitwę moją.
14.POZNAŃSKA(6:10) Jahwe usłyszał moje błaganie, Jahwe przyjmie moją modlitwę!
15.WARSZ.PRASKAWysłuchał Pan mojego błagania, Pan raczył przyjąć moje prośby.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(6:10) WIEKUISTY wysłuchał moje błagania, BÓG przyjął moją modlitwę.
17.EIB.BIBLIA.2016(6:10) On wysłuchał błagania, Przyjmie mą modlitwę!