« 2Moj 36:13 2 Księga Mojżeszowa 36:14 2Moj 36:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI uczynił dzianic jedennaście z sirszli kozich ku przykryciu strzesze stanowej,
2.WUJEK.1923Uczynił téż dek jedenaście z koziéj sierści, dla przykrywania wierzchu przybytkowego.
3.GDAŃSKA.1881Urobił też opony z sierści koziej na namiot ku zakrywaniu przybytku z wierzchu, jedenaście opon urobił.
4.GDAŃSKA.2017Wykonali też zasłony z koziej sierści na namiot do przykrycia przybytku z wierzchu, zrobili jedenaście zasłon.
5.CYLKOWI zrobił téż opony z wełny koziej, jako namiot nad przybytkiem; jedenaście opon zrobił takich.
6.KRUSZYŃSKIUczyniono też pokrowce z szerści koziej na namiot dla Przybytku; zrobiono tych pokrowców jedenaście.
7.MIESESZ opon z wełny koziej sporządzono Namiot nad Przybytkiem, – jedenaście opon użyto na to.
8.TYSIĄCL.WYD5Zrobiono również nakrycia z koziej sierści dla przybytku, a uczynili jedenaście nakryć.
9.BRYTYJKAZrobił też jako namiot nad przybytkiem zasłony z sierści koziej. Takich zasłon zrobił jedenaście.
10.POZNAŃSKANastępnie zrobił maty z włosów kozich jako namiot nad tym Przybytkiem. Zrobił łącznie jedenaście mat.
11.WARSZ.PRASKAUtkano następnie tkaninę z sierści koziej, żeby z niej wykonać namiot nad przybytkiem. Zrobiono w sumie jedenaście kawałków takiej tkaniny.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto Becalel zrobił osłony z koziej wełny, jako namiot, który był nad Przybytkiem; takich osłon zrobił jedenaście.
13.EIB.BIBLIA.2016Następnie, dla okrycia przybytku namiotem, zrobił także zasłony z koziej sierści. Zasłon takich przygotował jedenaście.