« 2Moj 36:3 2 Księga Mojżeszowa 36:4 2Moj 36:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto rzemieślnicy przyszedszy, przypędzeni sąc
2.WUJEK.1923Dlaczego rzemieślnicy przymuszeni przyjść,
3.GDAŃSKA.1881Tedy się zeszli wszyscy dowcipni, którzy robili wszelaką robotę świątnicy, każdy opuściwszy robotę swoję, którą czynili.
4.GDAŃSKA.2017Przyszli więc wszyscy uzdolnieni, którzy wykonywali wszelką pracę przy świątyni, każdy od swojej pracy, którą wykonywał;
5.CYLKOWI zeszli się wszyscy umiejętni wykonawcy wszelakiej roboty świątyni, każdy od dzieła swojego, którém się zajmował, -
6.KRUSZYŃSKITedy wszyscy uzdolnieni, wykonujący wszelkie prace do świątyni, każdy z nich z osobna, gdy wykonali pracę swoją, przyszli
7.MIESESNastępnie przyszli wszyscy mistrze wykonywujący wszelaką pracę przy dziele Świątyni, każdy w rzemiośle swojem, w którem pracowali,
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy przyszli jak jeden mąż wszyscy biegli rzemieślnicy, wykonujący wszelkie prace przy budowie świętego przybytku, każdy od swojej pracy, którą wykonywał,
9.BRYTYJKAI zeszli się wszyscy zręczni wykonawcy wszelkiej pracy potrzebnej do służby w świątyni, każdy od swojej własnej pracy, jaką dotąd wykonywali,
10.POZNAŃSKAWówczas przyszli do Mojżesza wszyscy ci sprawni rzemieślnicy, wykonujący różne roboty około świętego [Przybytku]; każdy przyszedł od swojej pracy, którą wykonywał,
11.WARSZ.PRASKAWtedy wszyscy mężczyźni sprawni w rzemiośle, wykonujący przedmioty kultu, przerwali na pewien czas swoje prace, przyszli do Mojżesza
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zeszli się też wszyscy umiejętni wykonawcy wszelkiej pracy dla świętego miejsca; każdy do swojego dzieła, którym się zajmował.
13.EIB.BIBLIA.2016Wówczas zeszli się wszyscy mistrzowie mający wykonać prace na rzecz miejsca świętego, każdy zgodnie ze swoim rzemiosłem,