« 2Moj 36:6 2 Księga Mojżeszowa 36:7 2Moj 36:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPprzeto iże dosyć było ofierowano i zbywało.
2.WUJEK.1923Przeto że rzeczy ofiarowanych dosyć było i zbywało.
3.GDAŃSKA.1881Bo mieli potrzeb dostatek do wszystkiej roboty, aby ją wyrobili, i zbywało.
4.GDAŃSKA.2017Bo to, co mieli, wystarczyło do wykonania wszelkiej pracy, a nawet zbywało.
5.CYLKOWA zapasu był dostatek dla całego dzieła, by je wykończyć, i jeszcze zbywało.
6.KRUSZYŃSKIPrzedmiotów dostarczonych było więcej, aniżeli potrzeba do wykonania wszelkich prac.
7.MIESES– ale co zabrano, starczyło dla wszelkiego dzieła – dla dokonania go, a nawet jeszcze pozostało.
8.TYSIĄCL.WYD5Mieli bowiem dosyć wszystkiego do wykonania wszelkich prac, a nawet zbywało.
9.BRYTYJKAA tego, co zniesiono, wystarczało na wykonanie wszelkich prac, a nawet zbywało.
10.POZNAŃSKADostarczonych rzeczy było bowiem pod dostatkiem do wykonania wszystkich robót. Nawet zbywało ich.
11.WARSZ.PRASKATo, co zebrano, wystarczało, i to z nadmiarem, na sporządzenie przedmiotów potrzebnych dla przybytku.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem był dostatek zapasu dla całego dzieła, by je wykończyć, oraz jeszcze zbywało.
13.EIB.BIBLIA.2016Rzemieślnicy mieli wszystkiego pod dostatkiem - na każdym odcinku robót - a nawet im zbywało!