« Łuk 10:27 Ewangelia Łukasza 10:28 Łuk 10:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł mu: prawie odpowiedziałeś, to czyń, a żyw będziesz.
2.WUJEK.1923I rzekł mu: Dobrześ odpowiedział; toż czyń, a będziesz żył.
3.RAKOW.NTI rzekł mu: Prawieś odpowiedział; to czyń, a będziesz żył.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł mu: Dobrześ odpowiedział; to czyń, a będziesz żył.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział mu: Dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył.
6.SZCZEPAŃSKIA On mu odrzekł: Dobrześ odpowiedział; czyń to, a żyć będziesz.
7.GRZYM1936A on mu na to: Dobrześ odpowiedział: czyń tak a żyć będziesz.
8.DĄBR.WUL.1973Rzekł mu: Dobrześ odpowiedział. Czyń to, a będziesz żył.
9.TYSIĄCL.WYD5Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył.
10.BRYTYJKARzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył.
11.POZNAŃSKARzekł mu: - Dobrze powiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył!
12.WARSZ.PRASKARzekł mu tedy: Dobrześ odpowiedział. Czyń to, a będziesz żył.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem mu powiedział: Poprawnie odpowiedziałeś; czyń to, a będziesz żył.
14.EIB.BIBLIA.2016Odpowiedziałeś poprawnie - podsumował Jezus. - Tak postępuj, a będziesz żył.
15.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział mu: Dobrze odpowiedziałeś; to czyń, a będziesz żył.