« Łuk 10:30 Ewangelia Łukasza 10:31 Łuk 10:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Strafunku lepak offiarnik niejaki, zstępował drogą oną, a ujrzawszy ji minął.
2.WUJEK.1923I przydało się, że niektóry kapłan zstępował tąż drogą, a ujrzawszy go, minął.
3.RAKOW.NTA ztrafunku Ofiarownik niektóry oną drogą zstępował; i ujźrzawszy go przeminął.
4.GDAŃSKA.1881I przydało się, że kapłan niektóry szedł tą drogą, a ujrzawszy go, pominął.
5.GDAŃSKA.2017A przypadkiem szedł tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i ominął.
6.SZCZEPAŃSKIPrzypadkiem zaś tą samą drogą szedł pewien kapłan, popatrzył na niego, i minął.
7.GRZYM1936A przypadkiem szedł tą samą drogą pewien kapłan, który zauważył go, ale poszedł dalej.
8.DĄBR.WUL.1973I zdarzyło się, że kapłan pewien zstępował tąż drogą i ujrzawszy go minął.
9.TYSIĄCL.WYD5Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął.
10.BRYTYJKAPrzypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo.
11.POZNAŃSKAPrzypadkiem pewien kapłan szedł ową drogą, a kiedy go zobaczył, ominął go.
12.WARSZ.PRASKAI zdarzyło się, że przechodził tamtędy pewien kapłan. Zobaczywszy go, poszedł jednak dalej.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale przez przypadek, schodził tą drogą pewien kapłan, a gdy go ujrzał minął.
14.EIB.BIBLIA.2016Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł.
15.TOR.NOWE.PRZ.A przez przypadek schodził tą drogą pewien kapłan, a gdy go zobaczył, przeszedł na drugą stronę.