« Łuk 10:35 Ewangelia Łukasza 10:36 Łuk 10:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto (przeto) z tych trzech zda się tobie bliźni być (onemu) który wpadł między zbójce?
2.WUJEK.1923Któryż z tych trzech zda się tobie bliźnim być onemu, co wpadł między zbójcę?
3.RAKOW.NTKtóryż tedy z tych trzech zda się tobie że bliźnim był onemu, który był wpadł między zbójce?
4.GDAŃSKA.1881Któryż tedy z tych trzech zda się tobie bliźnim być onemu, co był wpadł między zbójców?
5.GDAŃSKA.2017Który z tych trzech, twoim zdaniem, był bliźnim tego, który wpadł w ręce bandytów?
6.SZCZEPAŃSKIKtóryż z tych trzech, zdaniem twojem, okazał się bliźnim względem tego, co wpadł między zbójców?
7.GRZYM1936Któryż z tych trzech zdaniem twojem dla człowieka, który wpadł w ręce zbójców, bliźnim się okazał?
8.DĄBR.WUL.1973Któryż z tych trzech zdaje ci się być bliźnim tego, co wpadł między złoczyńców?
9.TYSIĄCL.WYD5Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?
10.BRYTYJKAKtóry z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców?
11.POZNAŃSKAJak myślisz, który z tych trzech okazał się bliźnim dla tego, kto wpadł między zbójców?
12.WARSZ.PRASKAJak ci się wydaje: Któryż z tych trzech okazał się bliźnim tego, co wpadł między zbójców?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem, który z tych trzech zdaje ci się być bliźnim temu, co wpadł na rozbójników?
14.EIB.BIBLIA.2016Który z tych trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju?
15.TOR.NOWE.PRZ.Jak ci się wydaje, który więc z tych trzech, był bliźnim tego, który wpadł w ręce bandytów?