« Zach 9:9 Księga Zachariasza 9:10 Zach 9:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wytracę poczwórny z Ephraim i konia z Jeruzalem, a połamany będzie łuk wojenny: i będzie mówił pokój narodom, a władza jego od morza aż do morza, a od rzek aż do kończyn ziemie.
2.GDAŃSKA.1881Bo wytracę wozy z Efraima, i konie z Jeruzalemu, i będzie połamany łuk wojenny; i ogłosi pokój narodom, a władza jego (będzie) od morza aż do morza, i od rzeki aż do kończyn ziemi.
3.GDAŃSKA.2017Zniszczę bowiem rydwany z Efraima i konie z Jerozolimy, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie sięgać od morza aż do morza i od rzeki aż po krańce ziemi.
4.CYLKOWWtedy wytracę wozy z Efraima i rumaki z Jerozolimy, a skruszony będzie łuk wojenny; ogłosi on pokój narodom. Władza jego sięgnie od morza do morza, i od rzeki aż do kończyn ziemi.
5.TYSIĄCL.WYD5On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem; łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi.
6.BRYTYJKAI zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi.
7.POZNAŃSKAUsunie wozy bojowe z Efraima i konie z Jeruzalem, a łuki wojenne zostaną zniszczone. Oznajmi pokój narodom, a panowanie jego będzie sięgało od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi.
8.WARSZ.PRASKAZniszczę [przez Niego] Efraima rydwany oraz rumaki z Jerozolimy, połamany zostanie także łuk wojenny. Ludom obwieści On pokój, a Jego panowanie sięgać będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy wytracę wozy z Efraima oraz rumaki z Jeruszalaim; skruszony będzie łuk wojenny. On ogłosi pokój narodom. Jego władza sięgnie od morza do morza i od rzeki – aż do krańców ziemi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZniszczę rydwany Efraima, z Jerozolimy usunę rumaki i łuk wojenny zostanie złamany! On ogłosi narodom pokój, Jego władza - od morza do morza, od Rzeki aż po krańce ziemi!