« Zach 9:3 Księga Zachariasza 9:4 Zach 9:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oto Pan posiędzie go i porazi na morzu moc jego, a samego ogień pożre.
2.GDAŃSKA.1881Oto Pan go wypędzi, a wrazi w morze siłę jego, a sam od ognia pożarty będzie.
3.GDAŃSKA.2017Oto PAN go wypędzi i wrzuci w morze jego siłę, on sam zostanie strawiony ogniem.
4.CYLKOWOto Pan go wydziedziczy i strąci w morze potęgę jego, on sam zaś w ogniu spłonie.
5.TYSIĄCL.WYD5Jednak zawładnie nim Pan i jego szaniec strąci w głębiny morza; a jego samego pochłonie ogień.
6.BRYTYJKALecz oto Pan weźmie go w posiadanie i wrzuci jego bastiony do morza, samo zaś miasto strawi ogień.
7.POZNAŃSKAA oto zawładnie nim Pan i wtrąci do morza jego bogactwa; on sam zaś stanie się pastwą ognia.
8.WARSZ.PRASKALecz Pan weźmie go w posiadanie i całą jego potęgę strąci do morza, a miasto zostanie strawione przez ogień.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto Pan go wydziedziczy oraz strąci w morze jego potęgę; zaś on sam spłonie w ogniu!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITAle Pan go weźmie w posiadanie, zwali w morze jego skarby, wyda go na pastwę ognia.