« Koh 7:19 Księga Koheleta 7:20 Koh 7:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(7:21) Niemasz bowiem sprawiedliwego na ziemi, któryby czynił dobrze a nie grzeszył.
2.GDAŃSKA.1881Zaiste niemasz człowieka sprawiedliwego na ziemi, któryby czynił dobrze, a nie grzeszył.
3.GDAŃSKA.2017Doprawdy, nie ma człowieka sprawiedliwego na ziemi, który czyniłby dobrze i nie grzeszył.
4.CYLKOWZaiste, niema człowieka sprawiedliwego na ziemi, któryby wciąż czynił dobrze, a nie zgrzeszył.
5.TYSIĄCL.WYD5Bo nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by [zawsze] postępował dobrze, a nigdy nie zgrzeszył.
6.BRYTYJKAZaiste, nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył.
7.POZNAŃSKA(7:21) Nie ma bowiem na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by czynił [tylko] dobro i [nigdy] nie zgrzeszył.
8.WARSZ.PRASKANie ma na ziemi tak sprawiedliwego, żeby tylko czynił dobrze i nie popełnił nigdy żadnego grzechu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaiste, nie ma na ziemi sprawiedliwego człowieka, który by stale czynił dobrze i nie grzeszył.
10.EIB.BIBLIA.2016Gdyż nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by czynił dobrze i nie grzeszył.