« Koh 7:22 Księga Koheleta 7:23 Koh 7:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(7:24) Wszystkiegom doświadczał mądrością, mówiłem: Będę mądrym; a ona daléj odstąpiła odemnie.
2.GDAŃSKA.1881Wszystkiegom tego doświadczył mądrością, i rzekłem: Będę mądrym; aleć się mądrość oddaliła odemnie.
3.GDAŃSKA.2017Tego wszystkiego doświadczyłem mądrością i powiedziałem: Będę mądry. Ale mądrość oddaliła się ode mnie.
4.CYLKOWWszystko to doświadczyłem mądrością; powiedziałem sobie: chcę mądrość osiągnąć, ale pozostała daleką odemnie.
5.TYSIĄCL.WYD5To wszystko badałem i miałem na uwadze mądrość. Mówiłem: Chciałbym być mądry! - lecz mądrość jest dla mnie niedostępna.
6.BRYTYJKATego wszystkiego wypróbowałem w mądrości; pomyślałem: Chcę być mądrym, lecz mądrość była daleko ode mnie.
7.POZNAŃSKA(7:24) Wszystkiego tego doświadczałem mądrością. Rzekłem sobie bowiem: "Chcę posiąść mądrość", ale ona [i nadal] daleka jest ode mnie.
8.WARSZ.PRASKAWszystko to starałem się zbadać wedle mojego rozeznania i bardzo chciałem być mądry, lecz nie leżało to w mojej mocy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszystko to doświadczyłem mądrością, więc powiedziałem sobie: Chcę osiągać mądrość ale pozostała ode mnie daleką.
10.EIB.BIBLIA.2016To wszystko starałem się mądrze wypróbować. Postanowiłem być mądry, lecz mądrość była mi odległa.