« Koh 7:4 Księga Koheleta 7:5 Koh 7:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(7:6) Lepiéj jest dać się karać mądremu, niźli dać się oszukać pochlebstwami głupich.
2.GDAŃSKA.1881Lepiej jest słuchać gromienia mądrego, niżeli słuchać pieśni głupich.
3.GDAŃSKA.2017Lepiej jest słuchać upomnień mądrego niż pieśni głupców.
4.CYLKOWLepiej słuchać przygany mędrca, niż się przysłuchiwać śpiewowi głupców.
5.TYSIĄCL.WYD5Lepiej jest słuchać karcenia mędrca niż pochwały ze strony głupców.
6.BRYTYJKALepiej słuchać nagany mądrego, niż przysłuchiwać się pieśni głupich,
7.POZNAŃSKA(7:6) Lepiej jest słuchać upomnień mędrca, niż słuchać pieśni głupców.
8.WARSZ.PRASKALepiej posłuchać, gdy mądry upomina, niż wysłuchiwać, kiedy głupi śpiewa.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lepiej słuchać przygany mędrca, niż przysłuchiwać się śpiewowi głupców.
10.EIB.BIBLIA.2016Lepiej słuchać nagany mądrego niż przysłuchiwać się pieśni niemądrych,