« Koh 7:7 Księga Koheleta 7:8 Koh 7:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(7:9) Lepszy jest koniec modlitwy, niż początek: lepszy jest cierpliwy, niż chełpliwy.
2.GDAŃSKA.1881Lepsze jest dokończenie rzeczy, niżeli początek jej; lepszy jest człowiek cierpliwego ducha, niż ducha wyniosłego.
3.GDAŃSKA.2017Lepsze jest dokończenie sprawy niż jej początek. Lepszy jest człowiek cierpliwego ducha niż człowiek wyniosłego ducha.
4.CYLKOWLepszy koniec rzeczy, niż jej początek; lepszy cierpliwy, niż wyniosły.
5.TYSIĄCL.WYD5Lepszy jest koniec mowy niż jej początek, lepszy jest umysł cierpliwy niż pyszny.
6.BRYTYJKALepszy jest koniec sprawy, niż jej początek, lepszy jest człowiek cierpliwy niż pyszałek.
7.POZNAŃSKA(7:9) Więcej znaczy zakończenie sprawy niż jej początek, lepsza cierpliwość aniżeli wyniosłość.
8.WARSZ.PRASKALepszy jest koniec każdej sprawy niż jej początek, lepsza jest cierpliwość aniżeli pycha.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lepszy koniec rzeczy niż jej początek; lepszy cierpliwy niż wyniosły.
10.EIB.BIBLIA.2016Lepszy koniec sprawy niż jej początek, lepsza postawa cierpliwa niż zarozumiała.