« Przys 16:10 Księga Przysłów 16:11 Przys 16:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Waga i szala jest sąd Pański: a uczynki jego wszystkie gwichty w worku.
2.GDAŃSKA.1881Waga i szale są ustawą Pańską, a wszystkie gwichty sprawiedliwe w worku są za sprawą jego.
3.GDAŃSKA.2017Sprawiedliwa waga i szale należą do PANA i wszystkie odważniki w worku są jego dziełem.
4.KRAMSTUCKPręt i szale sprawiedliwości należą do Boga, Jego to dzieło - wszystkie kamienie w worku.
5.CYLKOWWaga i szale sprawiedliwości pochodzą od Wiekuistego; Jego dziełem są wszystkie ciężarki w mieszku.
6.TYSIĄCL.WYD5Waga i szala zgodna z prawem należą do Pana, Jego dziełem ciężarki w worku.
7.BRYTYJKAPrawidłowa waga i szale wagi należą do Pana, wszystkie odważniki w worku są jego dziełem.
8.POZNAŃSKAWaga i sprawiedliwe szale należą do Jahwe, Jego dziełem są wszystkie ciężarki w worku.
9.WARSZ.PRASKAWaga sprawiedliwego, właściwe odważniki - to sprawy Pana, Jego dziełem są wszystkie ciężarki w worku.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Waga i szale sprawiedliwości pochodzą od WIEKUISTEGO; Jego dziełem są wszystkie ciężarki w torbie.
11.EIB.BIBLIA.2016Waga i szale prawa należą do PANA, Jego dziełem są odważniki w sakiewce.