« Przys 16:12 Księga Przysłów 16:13 Przys 16:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Upodobanie królewskie wargi sprawiedliwe: kto mówi dobrze, będzie umiłowan.
2.GDAŃSKA.1881Przyjemne są królom wargi sprawiedliwe, a szczerych w mowie miłują.
3.GDAŃSKA.2017Wargi sprawiedliwe są rozkoszą królów, kochają oni tego, który mówi to, co słuszne.
4.KRAMSTUCKUpodobaniem królów niech będą usta sprawiedliwe, kto prawość mówi, tego niechaj kocha.
5.CYLKOWUpodobaniem królów powinny być usta sprawiedliwe, powinni oni miłować tego, który szczerze przemawia.
6.TYSIĄCL.WYD5Prawe usta są miłe królowi, kocha on mówiących uczciwie.
7.BRYTYJKASprawiedliwe wargi podobają się królowi, kocha on tego, kto mówi szczerze.
8.POZNAŃSKAWargi sprawiedliwe znajdują łaskę u króla, miłuje on tego, kto przemawia rzetelnie.
9.WARSZ.PRASKAPodobają się królowi usta sprawiedliwe, kocha tego, kto mówi prawdę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Upodobaniem królów winny być sprawiedliwe usta; powinni miłować tego, co szczerze przemawia.
11.EIB.BIBLIA.2016Sprawiedliwe wargi są rozkoszą królów, każdy z nich ceni tego, kto mówi prawdę.