« Przys 16:18 Księga Przysłów 16:19 Przys 16:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lepiej jest korzyć się z cichymi, niźli dzielić korzyści z pysznymi.
2.GDAŃSKA.1881Lepiej jest być uniżonego ducha z pokornymi, niżeli dzielić korzyści z pysznymi.
3.GDAŃSKA.2017Lepiej być uniżonego ducha z pokornymi, niż dzielić łup z pysznymi.
4.KRAMSTUCKLepiej pokornego umysłu z uciskanymi, aniżeli dzielić łup z dumnymi.
5.CYLKOWLepiej pokornym być z pokornymi, niż łupy dzielić z wyniosłymi.
6.TYSIĄCL.WYD5Lepszy duch uniżony z ubogimi niż dzielący łupy z wyniosłymi.
7.BRYTYJKALepiej być pokornym z ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami.
8.POZNAŃSKALepiej być pokornym z poniżonymi, niż łupy dzielić z pysznymi.
9.WARSZ.PRASKALepiej być skromnym z nic nie mającymi niż z pyszałkami dzielić wielkie łupy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lepiej być pokornym z pokornymi, niż dzielić łupy z wyniosłymi.
11.EIB.BIBLIA.2016Lepiej uniżyć się z pokornymi niż dzielić zyski w gronie pyszałków.