« Przys 16:2 Księga Przysłów 16:3 Przys 16:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Objaw Panu uczynki twoje, a będą wyprostowane myśli twoje.
2.GDAŃSKA.1881Włóż na Pana sprawy twe, a będą utwierdzone zamysły twoje.
3.GDAŃSKA.2017Powierz PANU swe dzieła, a twoje zamysły będą utwierdzone.
4.KRAMSTUCKZdaj na Boga swoje sprawy, a ustalone będą zamiary twoje.
5.CYLKOWPorucz Wiekuistemu sprawy twoje, a utwierdzą się twe zamysły.
6.TYSIĄCL.WYD5Powierz Panu swą sprawę, a spełnią się twoje zamiary.
7.BRYTYJKAPowierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły.
8.POZNAŃSKAPoleć Jahwe twoje dzieła, a powiodą się twe zamierzenia.
9.WARSZ.PRASKAPowierzaj Panu wszystko, co czynisz, a spełnią się twoje zamiary.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powierz WIEKUISTEMU twoje sprawy, a utwierdzą się twe zamysły.
11.EIB.BIBLIA.2016Powierz PANU swoje sprawy, a wtedy spełnią się twoje plany.