« Przys 16:30 Księga Przysłów 16:31 Przys 16:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wieniec godności szędziwość, która się najduje w drogach sprawiedliwości.
2.GDAŃSKA.1881Koroną chwały jest sędziwość; znajduje się na drodze sprawiedliwości.
3.GDAŃSKA.2017Siwa głowa jest koroną chwały, zdobywa się ją na drodze sprawiedliwości.
4.KRAMSTUCKWieńcem ozdobnym jest siwizna, na drodze cnoty można ją osiągnąć.
5.CYLKOWKoroną wspaniałą jest włos siwy; na drodze cnoty zdobyć ją można.
6.TYSIĄCL.WYD5Siwy włos ozdobną koroną do znalezienia na drodze prawości.
7.BRYTYJKAWspaniałą koroną jest siwizna, dochodzi się do niej na drodze sprawiedliwości.
8.POZNAŃSKAChlubną koroną jest włos siwy, zdobywa się ją na drodze sprawiedliwości.
9.WARSZ.PRASKASiwizna na głowie - to wspaniała korona, dochodzi się do niej na drodze sprawiedliwości .
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wspaniałą koroną jest siwy włos; można go zdobyć na drodze sprawiedliwości.
11.EIB.BIBLIA.2016Siwizna to wspaniała korona, dochodzi się do niej dążeniem do sprawiedliwości.