« Przys 16:31 Księga Przysłów 16:32 Przys 16:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lepszy jest cierpliwy, niźli mąż mocny: a który panuje sercu swemu, niż ten, co miast dobywa.
2.GDAŃSKA.1881Lepszy jest nierychły do gniewu, niżeli mocarz; a kto panuje sercu swemu, lepszy jest, niżeli ten, co dobył miasta.
3.GDAŃSKA.2017Lepszy jest nieskory do gniewu niż mocarz, a kto panuje nad swym duchem, jest lepszy niż ten, kto zdobywa miasto.
4.KRAMSTUCKLepszy pobłażliwy od mocarza, kto panuje nad swoim duchem - od zdobywcy miasta.
5.CYLKOWLepszy pobłażliwy niżeli bohater, a panujący nad duchem swoim, niżeli zdobywca miast.
6.TYSIĄCL.WYD5Cierpliwy jest lepszy niż siłacz, opanowany - niż zdobywca grodu.
7.BRYTYJKAWięcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta.
8.POZNAŃSKAWięcej wart [człowiek] cierpliwy niż bohater wojenny, ten, kto nad swym sercem panuje, aniżeli zdobywca miast.
9.WARSZ.PRASKALepszy cierpliwy niż skory do bohaterskich czynów, lepszy panujący nad sobą niż ten, który zdobywa miasta.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lepszy pobłażliwy niż bohater; a panujący nad swoim duchem niż zdobywca miast.
11.EIB.BIBLIA.2016Lepszy jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto panuje nad sobą, znaczy więcej niż zdobywca miasta.