« Przys 16:32 Księga Przysłów 16:33 Przys 17:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Losy do łona rzucają: ale od Pana bywają nastrojone.
2.GDAŃSKA.1881Los na łono rzucają; ale od Pana jest wszystko rozrządzenie jego.
3.GDAŃSKA.2017Losy wrzuca się w zanadrze, ale całe rozstrzygnięcie ich zależy od PANA.
4.KRAMSTUCKW połę rzucany bywa los, ale od Boga jego rozstrzygnięcie w zupełności zależy.
5.CYLKOWNa łono rzucają los, ale od Wiekuistego zależy to wszystko, co ztąd wyniknie.
6.TYSIĄCL.WYD5Między fałdy sukni wrzuca się losy, lecz od Pana pochodzi rozstrzygnięcie.
7.BRYTYJKALosem potrząsa się w zanadrzu, lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Pana.
8.POZNAŃSKAW zanadrzu [szaty] rzuca się losy, lecz każdy wynik zawsze zależy od Jahwe.
9.WARSZ.PRASKALosy zwykło się wkładać między fałdy sukni, lecz wyrok ostatecznie pochodzi od Pana.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rzucają los na piersi; lecz od WIEKUISTEGO zależy to wszystko, co stąd wyniknie.
11.EIB.BIBLIA.2016Losem potrząsa się w zanadrzu, rozstrzygnięcie jednak należy do PANA.