« Przys 16:6 Księga Przysłów 16:7 Przys 16:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gdy się podobają Panu drogi człowiecze, tedy i nieprzyjacioły jego przywiedzie do pokoju.
2.GDAŃSKA.1881Gdy się podobają Panu drogi człowieka, i nieprzyjaciół jego do zgody z nim przywodzi.
3.GDAŃSKA.2017Gdy drogi człowieka podobają się PANU, to godzi z nim nawet jego nieprzyjaciół.
4.KRAMSTUCKGdy Bóg ma upodobanie w drogach człowieka, pojednywa z nim także i jego nieprzyjaciół.
5.CYLKOWGdy podobają się Wiekuistemu drogi człowieka, pojednywa z nim i wrogów jego.
6.TYSIĄCL.WYD5Gdy drogi człowieka są Panu miłe, pojedna On z nim nawet wrogów.
7.BRYTYJKAGdy drogi człowieka podobają się Panu, wtedy godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół.
8.POZNAŃSKAGdy Jahwe upodoba sobie drogi człowieka, i nieprzyjaciół jego do zgody z nim przywodzi.
9.WARSZ.PRASKAJeśli miłe będą Panu drogi człowieka, to pojedna z nim nawet jego dawnych wrogów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy WIEKUISTEMU podobają się drogi człowieka, jedna z nim także jego wrogów.
11.EIB.BIBLIA.2016Gdy drogi człowieka podobają się PANU, godzi On z nim również jego nieprzyjaciół.