« 2Krn 20:9 2 Księga Kronik 20:10 2Krn 20:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Teraz tedy oto synowie Ammon i Moab i góra Seir, przez któreś ty nie dopuścił przejść Izraelowi, gdy wychodzili z Egiptu, ale je minęli, i nie wytracili ich:
2.GDAŃSKA.1881Teraz tedy, oto synowie Ammonowi, i Moabowi, i góra Seir, przez którycheś ty nie dopuścił przejść Izraelowi, gdy szli z ziemi Egipskiej, ale ich minęli, a nie wytracili ich.
3.GDAŃSKA.2017Oto teraz synowie Ammona i Moabu oraz lud z góry Seir, przez których nie dopuściłeś Izraelowi przejść, gdy szedł z ziemi Egiptu, tak że ominęli ich i nie wytracili;
4.KRUSZYŃSKIA oto teraz synowie Ammona i Moabu, tudzież góra Seiru, na którą nie pozwoliłeś Izraelowi wejść, gdy szli z ziemi egipskiej, odstąpili bowiem od nich i nie zniszczyli ich;
5.TYSIĄCL.WYD5Oto teraz Ammonici, Moabici oraz mieszkańcy góry Seir, do których nie dałeś Izraelowi wejść podczas wędrówki z ziemi egipskiej, tak iż ominęli ich i nie zniszczyli,
6.BRYTYJKAOto właśnie teraz Ammonici, Moabici i mieszkańcy gór Seiru, do których nie pozwoliłeś wkroczyć Izraelowi, gdy szedł z ziemi egipskiej, tak iż ominęli ich i nie zniszczyli,
7.POZNAŃSKAA teraz oto Ammonici, Moabici i [mieszkańcy] góry Seir, na których [ziemię] nie dozwoliłeś Izraelowi wstąpić, gdy wędrował z ziemi egipskiej - ominęli ją bowiem i nie wytracili ich
8.WARSZ.PRASKAOto teraz [zbliżają się ku nam] Ammonici, Moabici i mieszkańcy góry Seir, na których ziemie nie pozwoliłeś wejść synom Izraela, kiedy wracali z Egiptu. Ominęli wówczas ten kraj, nie wyrządzając mu żadnej szkody.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz, oto synowie Ammonu, Moabu i góry Seir, przez których nie dałeś przejść Israelowi, kiedy szli z ziemi Micraimu; ale ich minęli, i ich nie wytracili.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOto właśnie teraz nadciągają na nas Ammonici, Moabici i mieszkańcy pogórza Seir. Na ich ziemię nie pozwoliłeś Izraelitom wejść, kiedy szli z Egiptu. Ominęli więc ich ziemię i nie zniszczyli jej.