« 2Krn 20:26 2 Księga Kronik 20:27 2Krn 20:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wrócił się wszystek Juda i obywatele Jeruzalem i Jozaphat przed nimi do Jeruzalem z radością wielką, iż im Pan dał pociechę z nieprzyjaciół ich.
2.GDAŃSKA.1881Zatem obrócili się wszyscy mężowie Judzcy i Jeruzalemscy, i Jozafat przed nimi, aby się wrócili do Jeruzalemu z radością; albowiem ucieszył ich był Pan nad nieprzyjaciołami ich.
3.GDAŃSKA.2017Potem zawrócili wszyscy mężczyźni Judy i Jerozolimy, z Jehoszafatem na czele, aby wrócić do Jerozolimy z radością. PAN bowiem ich rozradował z powodu ich wrogów.
4.KRUSZYŃSKIWszyscy ludzie z Judy i z Jeruzalem, mając na czele Jozafata, zawrócili, aby powrócić do Jeruzalem w radości, byli bowiem uradowani w Bogu ze względu na swych wrogów.
5.TYSIĄCL.WYD5Następnie wszyscy mężowie z Judy i Jerozolimy, z Jozafatem na czele, wrócili do Jerozolimy pełni radości, bo Pan uradował ich, uwalniając od nieprzyjaciół.
6.BRYTYJKAPotem powrócili wszyscy mężowie judzcy i jeruzalemscy na czele z Jehoszafatem do Jeruzalemu, a wrócili radośni, gdyż Pan uradował ich wyzwoleniem od ich nieprzyjaciół.
7.POZNAŃSKAPotem wszyscy mężowie z Judy i Jeruzalem na czele z Jozafatem ruszyli w drogę powrotną do Jeruzalem, bo rozradował ich Jahwe, uwalniając od nieprzyjaciół.
8.WARSZ.PRASKAWszyscy wojownicy Judy i Jerozolimy z Jozafatem na czele wracali do Jerozolimy pełni radości, gdyż Jahwe rozweselił ich serca i uwolnił ich od wrogów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wszyscy mężowie Judy, Jeruszalaim'u i Jozafat przed nimi, odciągnęli, by z radością wrócić do Jeruszalaim; bowiem WIEKUISTY ich ucieszył z powodu ich nieprzyjaciół.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jerozolimy z Jehoszafatem na czele wrócili do Jerozolimy z radością, którą wzbudził w nich PAN przez pokonanie ich wrogów.