« 2Krn 20:27 2 Księga Kronik 20:28 2Krn 20:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wjechali do Jeruzalem z arfami i cytrami i z trąbami do domu Pańskiego.
2.GDAŃSKA.1881I wjechali do Jeruzalemu z harfami, i z cytrami, i z trąbami, do domu Pańskiego.
3.GDAŃSKA.2017I wkroczyli do Jerozolimy z harfami, cytrami i trąbami – do domu PANA.
4.KRUSZYŃSKIWeszli do Jeruzalem przy głosie cytr, harf i trąb, kierując się ku domowi Bożemu.
5.TYSIĄCL.WYD5Wkroczyli do Jerozolimy, kierując się ku świątyni Pańskiej, grając na harfach, cytrach i trąbach.
6.BRYTYJKAI wkroczyli do Jeruzalemu przy dźwiękach lutni i cytr, i trąb, i poszli do świątyni Pańskiej.
7.POZNAŃSKAWkroczyli do Jeruzalem przy dźwiękach harf, cytr i trąb, udając się do Świątyni Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAWkraczali do Jerozolimy przy dźwiękach cytr, harf i trąb, kierując się w stronę świątyni Jahwe.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I wjechali do Jeruszalaim, do Domu WIEKUISTEGO, z harfami, cytrami, i z trąbami.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWkroczyli do Jerozolimy przy dźwiękach lutni, cytr i trąb i udali się do świątyni PANA.